قیمت مسکن در تهران به متری ۴۵ میلیون تومان رسید

براساس گزارش مرکز آمار، در مرداد ماه ١٤٠١ متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در مناطق ٢٢گانه شهر تهران به ترتیب به ۴۵میلیون و ۱۴۸ و ۴۲میلیون و ۸۳۹هزار تومان رسیده است.

به گزارش رصد روز، براساس گزارش مرکز آمار، در مرداد ماه ١۴٠١ متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در مناطق ٢٢گانه شهر تهران به ترتیب به ۴۵میلیون و ۱۴۸ و ۴۲میلیون و ۸۳۹هزار تومان رسیده است.

در این ماه منطقه ١ با متوسط وزنی قیمت ۸۵میلیون و ۴۴۹هزار تومان بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط وزنی قیمت ۲۲میلیون و ۲۶۷هزار تومان  کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌­اند.

در مرداد ماه ١۴٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ١,٨درصد بوده است. تورم ماهانه مرداد ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (٨.٣ درصد)، ۶.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

در مرداد ماه ١۴٠١ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان­های مسکونی شهر تهران به عدد ۴۴,٠ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (۴۵.٢ درصد) ١.٢ واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم سالانه مرداد ماه ١۴٠١ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٢٨,۴ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(٢٧,١ درصد)، ١.٣ واحد درصد افزایش داشته است.

 

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار