مادری کردن به سبک جی‌جی حدید+ عکس

به گزارش رصد روز، جی‌جی حدید، مدل و مانکن فلسطینی آمریکایی در صفحه خود نوشت: من یک مامان زندگی هستم! احترام و عشق به همه مادران؛ چه هدیه خوبی میتونه باشه که یک انسان رو بزرگ کنیم! بچه من بزرگترین عشق زندگی من.. تا حالا متوجه شدید از این ن...

به گزارش رصد روز، جی‌جی حدید، مدل و مانکن فلسطینی آمریکایی در صفحه خود نوشت: من یک مامان زندگی هستم! احترام و عشق به همه مادران؛ چه هدیه خوبی میتونه باشه که یک انسان رو بزرگ کنیم! بچه من بزرگترین عشق زندگی من.. تا حالا متوجه شدید از این نوع عکس‌ها (غذاها) در گوشی‌های مادرها هست یا فقط من اینطوری هستم؟ اگر آنها بخورند، ما برنده ایم !!! به شما افتخار میکنم.

مادری کردن به سبک جی‌جی حدید، مانکن آمریکایی

مادری کردن به سبک جی‌جی حدید، مانکن آمریکایی

مادری کردن به سبک جی‌جی حدید، مانکن آمریکایی

مادری کردن به سبک جی‌جی حدید، مانکن آمریکایی

مادری کردن به سبک جی‌جی حدید، مانکن آمریکایی

مادری کردن به سبک جی‌جی حدید، مانکن آمریکایی

مادری کردن به سبک جی‌جی حدید، مانکن آمریکایی

مادری کردن به سبک جی‌جی حدید، مانکن آمریکایی

مادری کردن به سبک جی‌جی حدید، مانکن آمریکایی

مادری کردن به سبک جی‌جی حدید، مانکن آمریکایی

مادری کردن به سبک جی‌جی حدید، مانکن آمریکایی

 

مطالب مرتبط