متهم ردیف اول تورم در کشور

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که حداقل 69 درصد از تورم ماهانه دهک‌ها در اردیبهشت امسال متاثر از بالارفتن قیمت اقلام غیرخوراکی و خدمات بوده است.

به گزارش رصد روز، تورم به زبان ساده، افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها را نشان می‌دهد و رقم آن برای هر یک از دهک‌های جامعه بسته به نوع مصرفی که دارند متفاوت است. برای مثال، چون خانوارهای دهک اولی بیش‌تر از اقلام خوراکی استفاده می‌کنند، افزایش قیمت خوراکی‌ها بیش‌تر روی افزایش نرخ تورم آن‌ها اثر می‌گذارد. بالعکس، چون خانوارهای دهک دهمی سبد مصرف متنوع‌تری دارند و از اقلام غیرخوراکی و خدمات هم استفاده بالایی دارند، افزایش قیمت این اقلام بیش‌تر تورم این دهک را افزایش می‌دهد.

این اتفاق در اردیبهشت ماه امسال رخ داده است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که به طور کلی و در کل کشور، ۷۸ درصد از تورم ماهانه ناشی از افزایش قیمت اقلام غیرخوراکی و خدمات بوده و خوراکی‌ها تنها عامل ۲۲ درصد آن بوده‌اند. به همین ترتیب، در تمام دهک‌ها در طول این ماه سهم اقلام غیرخوراکی از تورم ماهانه بیش‌تر از اقلام خوراکی بوده است. از بین دهک‌ها نیز بیش‌ترین سهم در دهک دهم و کمترین آن در دهک اول دیده شده است.

سهم ۶۹ درصدی غیرخوراکی‌ها در تورم فقرا
طی اردیبهشت امسال، تورم ماهانه کل کشور ۲.۸۳ درصد اعلام شده است. از این رقم، ۰.۶۲ واحد درصد متاثر از افزایش قیمت خوراکی‌ها و ۲.۲۱ درصد ناشی از افزایش قیمت اقلام غیرخوراکی و خدمات ایجاد شده است. به عبارت دیگر، ۷۸ درصد این تورم از سوی غیرخوراکی‌ها و تنها ۲۱.۹ درصد از آن از سوی خوراکی‌ها تغذیه شده است. این رقم یک میانگین از کل کشور است و نسبت‌ها برای هر دهک متفاوت است.

علت این تفاوت، گوناگونی سبد مصرف خانوارها با درآمدها و هزینه‌های متنوع است. خانوارهای دهک اول که نماینده ۱۰ درصد از فقیرترین خانوارهای کشور هستند، عمدتا هزینه‌های خوراکی دارند و درآمد آن‌ها چندان صرف اقلام غیرخوراکی و خدمات نمی‌شود. این در حالی است که خانوارهای دهک دهمی به عنوان ۱۰ درصد از ثروتمندترین خانوارهای جامعه، سبد مصرف متنوع‌تری دارند و از اقلام غیرخوراکی و خدمات بیش‌تر استفاده می‌کنند.

گزارش تازه مرکز آمار نشان می‌دهد که در اردیبهشت امسال، تورم ماهانه دهک اول به ۲.۳۴ درصد رسیده است. ۶۹.۲ درصد از این رقم متاثر از افزایش قیمت غیرخوراکی‌ها و ۳۰ درصد از آن متاثر از افزایش قیمت خوراکی‌ها بوده است. از این نسبت، برداشت می‌‌شود که در اردیبهشت ماه تورم غیرخوراکی‌ها بالاتر از خوراکی‌ها بوده است. با رجوع به گزارش مرکز آمار این ادعا اثبات می‌شود. تورم ماهانه خوراکی‌ها در اردیبهشت امسال ۱.۸ درصد و تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها ۳.۳ درصد بوده است.

هر چه به سمت دهک‌های ثروتمند حرکت کنیم، سهم اقلام غیرخوراکی افزایش می‌یابد. برای مثال، این نسبت در دهک هشتم به ۷۵ درصد می‌رسد. به بیان دقیق‌تر، تورم ماهانه دهک هشتم در این ماه ۲.۸ درصد بوده که ۷۵ درصد آن ناشی از افزایش قیمت غیرخوراکی‌ها محقق شده است.

تورم دهک دهم نیز کمترین تاثیرپذیری را از افزایش قیمت خوراکی‌ها داشته و در مقابل به افزایش قیمت اقلام غیرخوراکی شدیدا واکنش نشان داده است. تورم ماهانه این دهک برابر با ۳.۰۷ بوده و ۸۲.۷ درصد از آن ناشی از بالارفتن قیمت غیرخوراکی‌ها و خدمات بوده است. به این ترتیب، خوراکی‌ها تنها ۱۷ درصد در این تورم نقش داشته‌اند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط