مروارید مفقود

به گزارش رصد روز، صندلی ریاست هیئت مدیره پتروشیمی مروارید تبدیل به مثنوی هفتادمنی در فضای مجازی شده که نه در شأن نظام اداری کشور است و نه در شأن افراد. به تازگی نیز فردی ادعا می کند برای بدست آوردن صندلی هیئت مدیره این پتروشیمی با یکی از ...

به گزارش رصد روز، صندلی ریاست هیئت مدیره پتروشیمی مروارید تبدیل به مثنوی هفتادمنی در فضای مجازی شده که نه در شأن نظام اداری کشور است و نه در شأن افراد.

به تازگی نیز فردی ادعا می کند برای بدست آوردن صندلی هیئت مدیره این پتروشیمی با یکی از افراد با نفوذ در صنایع پتروشیمی قراری گذاشته است هرچند که بررسی ها خلاف این موضوع را ادعا می کنند اما باید از این افراد پرسید این مقدار از سراسیمگی برای یک صندلی از طبع خدمتگزاریشان می جوشد یا از حس طمعشان!!!

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط