مسافر خاص مترو تهران و شوخی های بامزه با آن+ عکس

به گزارش رصد روز، طی چند روز اخیر، تصاویری از افراد سفید رنگ در تهران دیده شده است که در فضای مجازی تعجب کاربران را برانگیخته است! برخی کاربران می‌گویند که این کار یک پروژه تبلیغاتی می‌باشد. کاربران در فضای مجازی با این تصاویر شوخی کرده‌ا...

به گزارش رصد روز، طی چند روز اخیر، تصاویری از افراد سفید رنگ در تهران دیده شده است که در فضای مجازی تعجب کاربران را برانگیخته است! برخی کاربران می‌گویند که این کار یک پروژه تبلیغاتی می‌باشد.

کاربران در فضای مجازی با این تصاویر شوخی کرده‌اند که باهم می‌بینیم.

عکسی از یک مسافر خاص مترو تهران سوژه شد

عکسی از یک مسافر خاص مترو تهران سوژه شد

عکسی از یک مسافر خاص مترو تهران سوژه شد

عکسی از یک مسافر خاص مترو تهران سوژه شد

عکسی از یک مسافر خاص مترو تهران سوژه شد

عکسی از یک مسافر خاص مترو تهران سوژه شد

عکسی از یک مسافر خاص مترو تهران سوژه شد

عکسی از یک مسافر خاص مترو تهران سوژه شد

عکسی از یک مسافر خاص مترو تهران سوژه شد

 

مطالب مرتبط