اقتصاد کشور برای ارزیابی شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۱۲ بخش‌ تقسیم می‌شود. خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آن‌ها، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، آموزش، هتل و رستوران و کالاها و خدمات متفرقه بخش‌هایی هستند که این شاخص به تفکیک در آن‌ها ارزیابی می‌شود.

قاب تورمی ۱۲ بخش در مقیاس نقطه به نقطه

مطابق داده‌‌های مرکز آمار ایران در میان ۱۲ بخش اقتصاد، در مهر سال جاری ۷ بخش اقتصاد تورم ماهانه‌ بیشتری را نسبت به تورم نقطه به نقطه‌ی کل تجربه کرده‌اند. هتل و رستوران، بهداشت و درمان، دخانیات، حمل و نقل، آموزش، پوشاک و کفش و کالاها و خدمات متفرقه این ۷ بخش را تشکیل می‌دهند.

همچنین بخش هتل و رستوران در ماه مهر ۱۴۰۲ با بیشترین تورم نقطه به نقطه نسبت به سایر بخش‌ها برابر با ۵۵.۴ درصد در صدر جدول قرار گرفته است. شاخص قیمت این بخش از ۱۹۳.۱۲ در مهر ماه ۱۴۰۱ به ۳۰۰.۱ در مهر ماه ۱۴۰۲ رسیده است.

کمترین تورم نقطه به نقطه در این ماه نیز متعلق به گروه ارتباطات بوده است که شاخص قیمت مصرف‌کننده‌ی آن در مهر سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۷.۷۴ درصد رشد کرده است.

سهم تورم شاخص دیگری است که برای ارزیابی نقش بخش‌های مختلف اقتصاد در رشد عمومی قیمت‌ها به کار می‌رود. این شاخص با توجه به ضریب اهمیت هر بخش، سهم تورم نقطه به نقطه‌ی آن را نسبت به تورم کل محاسبه می‌کند. ضریب اهمیت، متوسط وزن هر بخش در سبد مصرفی خانوارها است که به صورت درصد بیان می‌شود.

تورمimageembed 4765334125b448ec4c4bdf8285a1da72سهم تورم بخش‌ها در مهر ۱۴۰۲

در حالی که تورم نقطه به نقطه‌ی هر بخش میزان کل رشد آن را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد، این شاخص در مورد اینکه تورم بخش مذکور چه مقدار بر شاخص تورم کل اثرگذار بوده ، اطلاعاتی در اختیار نمی‌گذارد. برای این منظور باید سهم تورم هر بخش نسبت به تورم کل بررسی شود تا مشخص شود کدام بخش‌ها بیشترین تاثیر را بر کل تورم داشته‌اند. مطابق رابطه‌ی سهم تورم، رشد شاخص هر بخش و ضریب اهمیت آن دو عامل مهم اثرگذار بر تورم کل هستند. در سال اخیر بخش‌های مسکن و خوراکی بیشترین سهم‌ تورم‌ها را داشته‌اند. بیشترین سهم تورم در میان بخش‌های اقتصاد متعلق به بخش مسکن برابر با ۱۲.۵ درصد بوده است. بنابراین دلیل ۱۲.۵ درصد از تورم نقطه به نقطه کل ۳۹.۲۴ درصدی، تورم در بخش مسکن بوده است. بخش کالاهای خوراکی و آشامیدنی‌ با سهم تورم ۱۲.۴۴درصد با اختلاف کمی از مسکن در رتبه‌ی دوم سهم تورم قرار گرفته است. قرار گرفتن مسکن و خوراکی‌ها در صدر مقادیر سهم تورم با توجه به ضریب اهمیت آن‌ها در سبد مصرفی خانوار منطقی به نظر می‌رسد. چرا که این دو بیشترین وزن را در هزینه‌ی خانوارها دارند.

بخش‌های کالاها و خدمات متفرقه، حمل و نقل، بهداشت و درمان و پوشاک و کفش نیز بخش‌های مهم دیگری در سبد مصرفی خانوار هستند که به ترتیب ۵.۳۱ درصد، ۳.۶۸ درصد، ۳.۲۶ درصد و ۲.۲۸ درصد از تورم نقطه به نقطه‌ی کل را تشکیل داده‌اند. در این میان بخش دخانیات با ۰.۲۱ درصد کمترین سهم تورم را داشته است.

تورم