مطالبات غیرجاری بانک آینده به ۴۶۸ میلیون دلار رسید!!! + سند

مطالبات غیرجاری بانک آینده در سال 99 میزان 117 هزار و 249 میلیارد ریال است که این میزان با دلار 25 هزار تومانی به بیش از 468 میلیون دلار می رسد.

به گزارش اختصاصی رصد روز ، بانک آینده که بعد از مدتها انتظر سرانجام صورتهای مالی سال ۹۹ را به صورت حسابرسی نشده در دسترس قرار داده میزان زیان انباشته خود را رو به افزایش می بیند. زیان انباشته بانک آینده به ۳۵۹ هزار و ۹۳۸ میلیارد ریال در پایان سال ۹۹ رسید تا نسبت به پایان سال ۹۸ افزایش ۹۵ درصدی و نسبت به ابتدای سال ۹۸ افزایش ۲۵۶ درصدی را نشان دهد. جدا از اینکه این میزان زیان انباشته ۲ هزار و ۱۴۹ درصد بیش از سرمایه ثبت شده بانک و ۲۹۴ درصد بیش از سپرده های مشتریان این بانک است میزان مطالبات غیرجاری بانک نیز قابل تأمل است.

مطالبات غیرجاری بانک آینده در سال ۹۹ میزان ۱۱۷ هزار و ۲۴۹ میلیارد ریال است که این میزان با دلار ۲۵ هزار تومانی به بیش از ۴۶۸ میلیون دلار می رسد. سؤال اینجاست در بانکی که بیش از ۲۵۹ درصد درآمدهای نفتی کشور در ۱۱ ماهه سال ۹۹ زیان انباشته دارد این میزان مطالبات غیرجاری که با آن می توان هم به وضعیت ارزی کشور پرداخت و هم هزاران شغل ایجاد کرد برای چیست؟

مطالبات غیرجاری بانک آینده

مطالبات غیرجاری بانک آینده

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط