میرسلیم: مدیریت مجلس در ماجرای شاسی بلند‌ها مقصر است

به گزارش رصد روز،  من در مورد شاسی بلند‌ها موضع گیری نکردم، ولی در این خصوص رانت خواری وجود داشته است.   برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

به گزارش رصد روز،  من در مورد شاسی بلند‌ها موضع گیری نکردم، ولی در این خصوص رانت خواری وجود داشته است.

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط