نتایج امیدوارکننده بانک ایران زمین در ۹ ماهه ۱۴۰۲

بانک ایران زمین در شرایطی که هنوز مطالبات خود را به طور کامل با مؤسسه مولی الموحدین تسویه نکرده و افزایش سرمایه آن فعلاً مشخص نیست در نه ماهه 1402 تغییرات مثبت زیادی را در ارکان مالی خود می بیند.

به گزارش رصد روز، روند اصلاحی بانک ایران زمین بدون افزایش سرمایه مدتهاست در دستور کار قرار گرفته و اگرچه هنوز روی کاغذ شاهد زیان انباشته آن هستیم اما با این وجود تهیه زیرساختهای لازم برای خارج از شدن از ماده ۱۴۱ قانون تجارت بدون وقفه در این بانک ادامه دارد.

فروش اموال و داراییهای مازاد، ایجاد انضباط مالی در خصوص نوع تعامل بانک با شرکتهای زیرمجموعه، افزایش مشارکت در بخش خصوصی، توانمندسازی بانک در حوزه بانکداری دیجیتال به طوریکه در حال حاضر بانک ایران زمین در بین بانکهای کشور از این حیث سرآمدست، افزایش سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار، کاهش مطالبات از دولت و… از جمله اقداماتیست که بانک ایران زمین به منظور تقویت ساختار مالی طی سنوات اخیر انجام داده و در شرایطی که انتظار می رفت بابرخی فضاسازی ها شاهد برخی تغییرات در این بانک باشیم اما این اتفاق نیفتاد و همچنان امیدواریهای زیادی برای تغییر شرایط وجود دارد.

ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که مطالبات بانک ایران زمین از مؤسسه مولی الموحدین در جریان ادغام به طور کامل تسویه نشده و با انجام آن تا حدود زیادی زیان انباشته بانک مرتفع و ثبات مالی بر آن حاکم می شود.

انتشار صورتهای مالی بانک ایران زمین در پایان آذرماه سال جاری نشان داد که بخش مهمی از اقدامات مدیریتی جهت بهبود شرایط مالی این بانک نتیجه بخش بوده و با ادامه آن می توان بانک ایران زمین را جزو بنگاههایی دانست که با پتانسیل موجود در سرزمین مادر خود را از زیان انباشته دور کرده است.

بانک ایران زمین با تکیه بر ظرفیت داخلی به دنبال اصلاح

ایران زمین در شرایطی ۹ ماهه ۱۴۰۲ را به پایان رساند که درآمد تسهیلات اعطایی، سپرده گذاری و اوراق بدهی آن با رسیدن به ۵۴ هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال رشد ۲۳۹۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل گزارش می کند. گفتنیست درآمد حاصل از این منابع از مجموع سال ۱۴۰۱ بیشتر نشان می دهد. با استناد به صورتهای مالی درآمد تسهیلات اعطایی، سپرده گذاری و اوراق بدهی بانک در پایان سال قبل ۴۹ هزار و ۷۸ میلیارد ریال بود.

بانک ایران زمین همچنین درآمد کارمزد خود را در ۹ ماهه ۱۴۰۲ علاوه بر اینکه در مقایسه با ۹ ماهه ۱۴۰۱ حدود ۳۲ درصد بیشتر می بیند بلکه این بانک با خلق ۲ هزار و ۳۲۲ میلیارد ریال درآمد کارمزد درآمدهای خود را در این بخش نسبت به مجموع سال گذشته ( ۲ هزار و ۶۱ میلیارد ریال) بیشتر می بیند.

کاهش زیان خالص در پایان آذرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به مقدار ۱۱ هزار میلیارد ریال و امیدواری برای کاهش زیان خالص در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۱ از دیگر اتفاقات قابل توجه در صورتهای مالی این بانک است.

کاهش زیان عملیاتی بانک در جدیدترین گزارشات مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل که مهمترین رکن صورتهای مالیست از تغییرات جدی در بانک ایران زمین حکایت دارد.

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار