نشست هم اندیشی روسای ادارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روسای شعب بانک توسعه تعاون و شعبه سرپرستی بیمه تعاون

نشست هم اندیشی روسای ادارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران، روسای شعب بانک توسعه تعاون این استان با مدیریت شعبه سرپرستی بیمه تعاون استان مازندران برگزار شد. به گزارش رصد روز_نشست هم اندیشی روسای ادارات وزارت تعاون، کار و ر...

نشست هم اندیشی روسای ادارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران، روسای شعب بانک توسعه تعاون این استان با مدیریت شعبه سرپرستی بیمه تعاون استان مازندران برگزار شد.

به گزارش رصد روز_نشست هم اندیشی روسای ادارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران، روسای شعب بانک توسعه تعاون این استان با مدیریت شعبه سرپرستی بیمه تعاون استان مازندران برگزار شد.
به منظور شناسایی مسایل مرتبط با حوزه بیمه در شرکت های صنعتی و تعاونی، نشست هم اندیشی سه جانبه بین شعبه سرپرستی بیمه تعاون در استان مازندران با مدیران و روسای اداره کل کار و تعاون و بانک توسعه تعاون استان برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور مدیر کل و روسای ادارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران، مدیریت و روسای شعب بانک توسعه تعاون استان مازندران و نمایندگان بیمه تعاون در هتل میزبان بابلسر برگزار شد، ایجاد تعامل و همکاری بیشتر جهت استفاده از خدمات مطلوب بیمه ای بررسی شد.
شایان ذکر است این نشست ها در راستای اجرای سیاست بهبود مستمر با تاکید بر بررسی راهکارها و اتخاذ تدابیر جدید برای دستیابی به اهداف و استراتژی های بیمه تعاون و نیز شناسایی نقطه نظرات انجام می گیرد.
گفتنی است بیمه تعاون در استان مازندران دارای ۱۵ نماینده جنرال و بیمه های عمر می باشد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار