هشدار همتی درباره FATF / بانک مرکزی نرخ ارز را رصد و مدیریت می‌کند

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی با تکیه بر قدرت بازارسازی خود، مسیر حرکت نرخ ارز را رصد کرده و آن را مدیریت می‌کند، گفت: عدم تعیین تکلیف FATF می‌تواند در نبود تحریم‌ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین الم...

به گزارش رصد روز ، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: قطب نمای سیاستگذاری بانک مرکزی حول کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی کشور است. در این راستا، نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی اقتصادکلان نقشی مهمی بعهده دارد.

او افزود: سیاست بانک مرکزی بر این استوار است که نرخ ارز بایستی باتوجه به شرایط اقتصاد کلان کشور، ازجمله روند ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی، تراز خارجی و جلوگیری ازهدررفت منابع ارزی کشور سامان گیرد.

همتی تصریح کرد: مقاومت در مقابل کاهش نرخ ارز از سوی کسانی که ارز دارند، را می‌توان درک کرد. ولی، عوامل بنیادی بازار شرایط خود را در هر صورت تحمیل خواهد کرد. در همین راستا، تامل وارد کنندگان برای خرید ارز درسامانه نیما نیز قابل درک است.

او ادامه داد: بانک مرکزی با توجه به همه این عوامل و با تکیه بر قدرت بازارسازی خود، مسیر حرکت نرخ ارز را رصد کرده و بر اساس مجموعه اهداف سیاستگذاری خود، منابع و ابزارهای در دسترس، آن را مدیریت می‌کند.

رئیس بانک مرکزی تاکید کرد: بنا به درخواست دولت و تائید مقام معظم رهبری مهلت بررسی لوایح پالرمو وCFT در مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است. توجه داشته باشیم، عدم تعیین تکلیف FATF می تواند در نبود تحریم ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین المللی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید                      

 

 

 

 

تجارت نیوز

مطالب مرتبط