واکنش گروه مقاومت پنجشیر به درگیری ایران و طالبان

کانال تلگرامی افغانستانی «مقاومت پنجشیر»، با انتشار شعری پرمعنا به درگیری دیروز ایران و طالبان واکنش نشان داد. به گزارش رصد روز،  همزمان با تنش تهران و کابل که دیروز با نبرد نظامی طرفین نیز همراه شد، کانال افغانستانی و ضدطالبان «مقاومت پن...

کانال تلگرامی افغانستانی «مقاومت پنجشیر»، با انتشار شعری پرمعنا به درگیری دیروز ایران و طالبان واکنش نشان داد.

به گزارش رصد روز،  همزمان با تنش تهران و کابل که دیروز با نبرد نظامی طرفین نیز همراه شد، کانال افغانستانی و ضدطالبان «مقاومت پنجشیر»، شعری پرمعنا منتشر مرد.

مطالب مرتبط