وزارت اقتصاد از انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی حداکثر تا پایان اسفندماه خبر داد

وزارت امور اقتصادی و دارایی (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) در نظر دارد بر اساس قوانین و مقررات مربوط، نسبت به انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی، حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1399 اقدام نماید.

به گزارش رصد روز، از وزارت اقتصاد، زمان و تاریخ مظنه گیری این اوراق، روز شنبه ۹ اسفند ماه از ساعت ۹ الی ۱۲.۳۰ دقیقه با نرخ سود اسمی سالانه ۱۸ درصد خواهد بود.

در این اطلاعیه می خوانیم :

وزارت امور اقتصادی و دارایی (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) در نظر دارد بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی با شرایط مندرج در جدول ذیل اقدام نماید:

نوع

اوراق

مبلغ اسمی

(ریال)

نرخ سود اسمی

(سالانه)

مواعد

پرداخت کوپن

تاریخ

انتشار

تاریخ

سـررسید

زمان و تاریخ

مظنه‌گیری

مرابحه عام

۱/۰۰۰/۰۰۰

۱۸ درصد

۶ ماه یکبار

حداکثر تا پایان اسفند سال ۱۳۹۹

خرداد ماه ۱۴۰۴

شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ از ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰

از کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب۱۳۸۴- از جمله شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بیمه‌‌ای و صندوق‌های بازنشستگی دعوت می‌شود، تقاضاهای خود شامل مبلغ مورد درخواست و نرخ تعهد پذیره‌نویسی را در روز اعلامی در جدول فوق‌الذکر در سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (قابل دسترسی برای کارگزاران مجاز در سامانه معاملات فرابورس ایران) ثبت نمایند. ضمناً حداقل حجم هر سفارش برابر با پنج هزار میلیارد (۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال می‌باشد. شایان ذکر است حسب هماهنگی‌های انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار:

۱- ثبت مظنه در سامانه مذکور ازسوی نهادهای واجد شرایط به منزله قبول تعهد خرید بوده و در صورت استنکاف از ایفای تعهدات اعلامی در موعد مقرر، مشمول قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون بازار اوراق بهادار

جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

۲- نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات ناظر بر فعالیت نهادهای مالی می‌توانند نسبت به ثبت مظنه در سامانه مذکور اقدام نمایند.

۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش تمام یا بخشی از درخواست‌های ثبت شده مختار است. کلیه متقاضیانی که پیشنهادهای آنها مورد تایید قرار می‌گیرد، موظفند حداکثر تا دو روز کاری پس از اعلام، نسبت به ارائه نسخه‌های تکمیل شده قراردادهای تعهد پذیره نویسی و سایر مدارک و مستندات مورد نیاز اقدام نمایند.

۴- کلیه سفارش‌ها به صورت “معتبر تا لغو” (Good till Cancel) در سامانه ثبت شود.

۵- عامل فروش اوراق فوق‌الذکر ایستگاه معامله‌گر مستقل بانک مرکزی است.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

ایلنا

مطالب مرتبط