وضعیت جهنمیِ مردم آبادان+ تصاویر

به گزارش رصد روز، گرمای هوای آبادان امسال زودتر از سال‌های گذشته از راه رسیده و مردم این شهر فصل خرما پزان را دو ماه زودتر تجربه می‌کنند. برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید  

به گزارش رصد روز، گرمای هوای آبادان امسال زودتر از سال‌های گذشته از راه رسیده و مردم این شهر فصل خرما پزان را دو ماه زودتر تجربه می‌کنند.

تصاویری از وضعیت جهنمیِ مردم آبادان
تصاویری از وضعیت جهنمیِ مردم آبادان
تصاویری از وضعیت جهنمیِ مردم آبادان
تصاویری از وضعیت جهنمیِ مردم آبادان
تصاویری از وضعیت جهنمیِ مردم آبادان
تصاویری از وضعیت جهنمیِ مردم آبادان
تصاویری از وضعیت جهنمیِ مردم آبادان
تصاویری از وضعیت جهنمیِ مردم آبادان
تصاویری از وضعیت جهنمیِ مردم آبادان
تصاویری از وضعیت جهنمیِ مردم آبادان
تصاویری از وضعیت جهنمیِ مردم آبادان
تصاویری از وضعیت جهنمیِ مردم آبادان
تصاویری از وضعیت جهنمیِ مردم آبادان
تصاویری از وضعیت جهنمیِ مردم آبادان
تصاویری از وضعیت جهنمیِ مردم آبادان
تصاویری از وضعیت جهنمیِ مردم آبادان
تصاویری از وضعیت جهنمیِ مردم آبادان
تصاویری از وضعیت جهنمیِ مردم آبادان
تصاویری از وضعیت جهنمیِ مردم آبادان
تصاویری از وضعیت جهنمیِ مردم آبادان
تصاویری از وضعیت جهنمیِ مردم آبادان
تصاویری از وضعیت جهنمیِ مردم آبادان
تصاویری از وضعیت جهنمیِ مردم آبادان
تصاویری از وضعیت جهنمیِ مردم آبادان
تصاویری از وضعیت جهنمیِ مردم آبادان
تصاویری از وضعیت جهنمیِ مردم آبادان

مطالب مرتبط

آخرین اخبار