وملل بیشترین خروج پول حقیقی را داشت

در حالیکه امروز شاخص کل بورس بیش از 12 هزار واحد کاهش را تجربه کرد که 2 هزار و 300 میلیارد خروج پول حقیقی را شاهد بودیم. در این میان نماد وملل ( مؤسسه اعتباری ملل ) بیشترین خروج پول حقیقی را داشت. 

به گزارش اختصاصی رصد روز ، در حالیکه امروز شاخص کل بورس بیش از ۱۲ هزار واحد کاهش را تجربه کرد که ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد خروج پول حقیقی را شاهد بودیم. در این میان نماد وملل ( مؤسسه اعتباری ملل ) بیشترین خروج پول حقیقی را داشت.

لازم به ذکر است امروز ۸۰ درصد حقیقی های نماد وملل فروشنده بودند.

 

 

 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار