پاداش ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی یا ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی اعضای هیئت مدیره بیمه کارآفرین کدام را باور کنیم؟

بررسی صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه کارآفرین و صورتهای مالی پایان دوره سال ۱۴۰۱ از پرداخت پاداش میلیاردی به اعضای هیئت مدیره بیمه کارآفرین حکایت دارد اما در عین حال شاهد تفاوتی در رقم مندرج در صورتجلسه مجمع عمومی عادی و صورتهای ما...

بررسی صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه کارآفرین و صورتهای مالی پایان دوره سال ۱۴۰۱ از پرداخت پاداش میلیاردی به اعضای هیئت مدیره بیمه کارآفرین حکایت دارد اما در عین حال شاهد تفاوتی در رقم مندرج در صورتجلسه مجمع عمومی عادی و صورتهای مالی هستیم که ابهام آفرین است. 

به گزارش اختصاصی رصد روز، هرچند که مسئله شفافیت در صنعت بیمه موضوعیست که برخی مدیران میلی به آن ندارند اما داشتن حداقلها در این باره سبب می شود تا سهامداران و بیمه گذاران با داشتن کمترین دیتا کمی درباره شرکتهای بیمه گری که منافع سهامداران و بیمه گذاران در آن تعریف و پیش بینی شده بدانند و البته این عدم دسترسی آزاد به اطلاعات فاجعه ایست که قطعاً صنعت بیمه را در آینده ای نه چندان روبروی چالشی بزرگ قرار خواهد داد.

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه کارآفرین که بانک کارآفرین با در اختیار داشتن ۲۰ درصد از سهام این شرکت بیمه ای سهامدار عمده آن است در تاریخ ۲۵ تیرماه سال جاvی برگزار شد. مجمعی که بیش از هرچیزی کام اعضای هیئت مدیره این شرکت را شیرین کرد.

در این مجمع تصمیم گرفته شد که اعضای هیئت مدیره بیمه کارآفرین در پایان سال مالی ۱۴۰۱ به میزان ۱۸ میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال به صورت ناخالص پاداش دریافت کنند که نحوه تقسیم آن به اعضای هیئت مدیره تنفیذ شد و با درنظر گرفتن اصل مساوات و برابری سهم هزیک از اعضای هیئت مدیره بیمه کارآفرین به صورت میانگین از تعیین این پاداش بیش از ۲ میلیارد و ۶۹۰ میلیون ریال بصورت ناخالص قابل برآوردست.

توضیح اینکه در پایان سال مالی گذشته اعضای هیئت مدیره این شرکت بیمه را آقایان علی آزاد (نائب رئیس هیئت مدیره)، فرشاد محمدپور (رئیس هیئت مدیره)، محمد حیدری، محمد احمدی، هادی جوهری و محمدرضا تقوایی تشکیل می دادند.

در عین حال در صورتهای مالی پایان دوره بیمه کارآفرین پاداش اعضای هیئت مدیره ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال درج شده که ابهامی قابل توجه را به وجود می آورد و باید دید بیمه کارآفرین در خصوص پاداش خوش رنگ و لعاب اعضای هیئت مدیره و تفاوت رقم مجمع با صورتهای مالی چه توضیحی خواهد داشت.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار