پاسخ دندان شکن آذری جهرمی به حسن عباسی با انتشار یک عکس

به گزارش رصد روز ، آذری جهرمی در واکنش به اظهارات حسن عباسی درباره فوتبالیست‌ها نوشت: نثار روح شهید مهدی رضایی مجد، کاپیتان تیم ملی جوانان ایران، صلواتی بفرستید. ویدئویی متعلق به شخصی از سخنرانان این روز‌ها [حسن عباسی]دیدم، که با تحقیر فو...

به گزارش رصد روز ، آذری جهرمی در واکنش به اظهارات حسن عباسی درباره فوتبالیست‌ها نوشت: نثار روح شهید مهدی رضایی مجد، کاپیتان تیم ملی جوانان ایران، صلواتی بفرستید.

ویدئویی متعلق به شخصی از سخنرانان این روز‌ها [حسن عباسی]دیدم، که با تحقیر فوتبالیست‌ها و به طور ضمنی با فاسد خواندن آن‌ها می‌گفت که فوتبالیست‌ها لیاقت شهید شدن رو ندارند.

نثار روح شهید مهدی رضایی مجد، صاحب عکس فوق، کاپیتان تیم ملی جوانان ایران، صلواتی بفرستید.

پاسخ دندان شکن آذری جهرمی به حسن عباسی با انتشار یک عکس

مطالب مرتبط

آخرین اخبار