پالس‌های مثبت بورس در حد حرف باقی می‌ماند؟

بازار سهام که از اوایل امسال با توجه به ریسک‌های بزرگی از قبیل ریسک‌های سیستماتیک و همچنین افزایش روزافزون نرخ بهره و سرکوب نرخ دلار در سامانه نیما و... وضعیت بدی را پشت‌سر گذاشته، حالا در امید آخر خود به دولت سیزدهم در انتظار وقوع تصمیما...

به گزارش رصد روز، هفته گذشته وزیر اقتصاد از اخذ تصمیماتی مانند معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی، جلوگیری از افزایش نرخ بهره، تجدیدارزیابی خودرویی‌ها و… خبر داد. تصمیماتی که در هفته‌جاری خبری از اجرا‌شدن آن‌ها نیامد، اگرچه تحلیلگران هفته پیش‌روی بازار سرمایه را هفته‌ای متعادل و کمی مثبت پیش‌بینی می‌کنند، اما برخی از آن‌ها معتقدند چنانچه خبری از اجرای این تصمیمات نباشد، بازار سرمایه به این خلف‌وعده نیز واکنش منفی نشان خواهد داد و این پایانی نامطلوب بر عملکرد نامطلوب دولت سیزدهم در قبال بورس خواهد بود.

احتمال تشدید منفی‌ها
برزو حق‌شناس، تحلیلگر بازار سرمایه نیز گفت: تصمیماتی که گرفته‌شده بیشتر در حد حرف بود. اگر تک‌تک این تصمیمات از مجوز تجدیدارزیابی خودرویی‌ها گرفته تا کنترل نرخ بهره محقق شود، برای بازار خیلی خوب است و مخصوصا بحث کنترل نرخ سود و بحث افزایش دلار نیما، اما متاسفانه آنچه اتفاق‌افتاده در حد حرف بوده و هنوز عملیاتی نشده‌است.

وی ادامه‌داد: اگر این هفته هم بگذرد و عملی نبینیم بازار به این موضوع واکنش منفی نشان خواهد داد. انتظاری در بازار ایجادشده و این انتظار باعث شد مخصوصا گروه خودرویی کمی این هفته مثبت باشد، اما اگر عمل نشود برای بازار بدتر است.

سلسله تصمیماتی که طی عمر سه‌ساله دولت گرفته‌اند باعث‌شده وضعیت بازار سهام به اینجا برسد، این تصمیمات یک‌شبه گرفته نشده که انتظار داشته باشیم با چند تصمیم و یک‌شبه وضعیت بازار درست شود. این حاصل سه سال‌تصمیمات غلط است. حق‌شناس گفت: بازار هفته آینده می‌تواند متعادل باشد، اما هرچه به پایان هفته نزدیک شویم و خبری از اجرا‌شدن تصمیماتی که در هفته اخیر گرفته شد، نبینیم دوباره منفی‌های بسیار شدیدی در بازار می‌بینیم و وضعیت بد خواهد شد؛ چون با حرف‌درمانی نمی‌شود بازار را تکان داد. بازار می‌خواهد عمل ببیند مخصوصا در دو حوزه؛ یکی بحث نرخ بهره و تجدیدارزیابی‌هاست و حداقل تجدیدارزیابی هزینه‌ای هم برای دولت ندارد و باید در این حوزه تصمیماتی را ببینیم.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط