“پترول” بعد از غیبت ۴۰ روزه توضیح داد و آماده بازگشت به بورس شد

طبق مصوبه مجمع فوق العاده شرکت، افزایش سرمایه تا میزان مشارکت سهامداران طی دو مرحله به ثبت خواهد رسید. این شرکت مالک 67 درصد سهام پتروشیمی ممسنی و 61 درصد از سهام پتروشیمی کازرون است که شرکت ها هر یک 22.3 درصد از سهام پتروشیمی گچساران را ...

به گزارش رصد روز ، شرکت پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان که از ۶ خرداد با توقف نماد و اعتراض سهامداران به دلیل طولانی بودن غیبت از تابلو روبرو بود درباره افزایش سرمایه پتروشیمی ممسنی و کازرون و حواشی آن توضیح داد و آماده بازگشت بورس شد.

براین اساس، “پترول” پیرو اطلاعیه شفاف سازی ۷ خرداد در خصوص افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران اعلام کرد: این شرکت ۱۹ فروردین اقدام به برگزاری مجمع فوق العاده به منظور تصویب افزایش سرمایه از ۴۹۱.۴ میلیارد تومان به ۵.۲۹ هزار میلیارد تومان کرد.

طبق مصوبه مجمع فوق العاده شرکت، افزایش سرمایه تا میزان مشارکت سهامداران طی دو مرحله به ثبت خواهد رسید. این شرکت مالک ۶۷ درصد سهام پتروشیمی ممسنی و ۶۱ درصد از سهام پتروشیمی کازرون است که شرکت ها هر یک ۲۲.۳ درصد از سهام پتروشیمی گچساران را در اختیار دارند.

هیات مدیره دو پتروشیمی ممسنی و کازرون ، سوم خرداد تشکیل جلسه داده و به علت عدم در اختیار داشتن منابع مالی اعلام کردند در افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران مشارکت نمی کنند.

همانگونه که در نامه ۱۴ تیر به سازمان بورس اعلام شده با توجه به سیاست و ماموریت کلان، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان منابع مالی مازاد جهت تزریق به پتروشیمی ممسنی و کازرون جهت شرکت در افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران را ندارد و تامین مالی طرح های در حال اجرا از مهمترین برنامه ها و اولویت های این شرکت است.

با توجه به محدودیت معنادار منابع مالی در اختیار، اولویت بندی تخصیص منابع براساس پیشرفت، امکان اجرا و اولویت در توسعه و تکمیل زنجیره طرح ها صورت می پذیرد. در حال حاضر طرح های اولویت دار این شرکت با توجه به محدودیت منابع شامل شرکت های پتروشیمی ایلام، کود شیمیایی اوره لردگان، پتروشیمی صدف خلیج فارس، توسعه صنایع پائین دستی پترو ایرانیان و طرح پلی آمونیوم کلراید پتروشیمی ارومیه که باید در برنامه جهش دوم و سوم توسعه صنعت پتروشیمی به بهره برداری کامل برسند.

دو طرح بزرگ کود شیمیایی اوره لردگان و پتروشیمی ایلام جز طرح های ملی بوده و در سال جاری مورد بهره برداری کامل قرار خواهند گرفت.لذا این شرکت در حال حاضر تمامی منابع در اختیار را به این طرح ها اختصاص داده است.

باتوجه به سهامی خاص بودن پتروشیمی گچساران، مصوبه مجمع افزایش سرمایه آن شرکت بدین صورت تهیه شده که ثبت افزایش سرمایه فقط تا میزان آورده شرکاء محقق خواهد شد. دو شرکت پتروشیمی ممسنی و کازرون اعلام کردند به دلیل عدم تمکن مالی قصد مشارکت در افزایش سرمایه مورد اشاره را ندارند. لکن جهت مشارکت و بهره برداری حداکثری سهامداران پتروشیمی ممسنی و کازرون در افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران با تصمیم هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و این شرکت و پس از هماهنگی با آن سازمان مقرر شده پتروشیمی ممسنی و کازرون معادل وجوه لازم جهت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران اقدام به افزایش سرمایه از ۱۳۹ به ۲۶۴.۸ میلیارد تومان و از ۱۲۳ به ۲۶۳.۸ میلیارد تومان از محل آورده نقدی سهامداران جدید (افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم از سهامداران فعلی با صرف سهام) و بدون متعهد پذیره نویسی کنند.

توضیح اینکه در فرآیند افزایش سرمایه شرکت های پتروشیمی ممسنی و کازرون معادل سهام قابل انتشار، سهام به قیمت تئوریک حاصل از قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی سه خرداد به عموم عرضه شده و کلیه وجوه جمع آوری شده صرف مشارکت در افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران خواهد شد.

گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت های پتروشیمی ممسنی و کازرون تهیه شده و پس از تایید توسط هیات مدیره شرکت های فوق در کدال منتشر خواهد شد. ادامه فرآیند افزایش سرمایه دو شرکت منوط به اخذ گزارش از بازرس قانونی، اخذ مجوز از سازمان بورس و برگزاری مجمع فوق العاده و تصویب آن خواهد بود.

منابع مورد نیاز برای مشارکت کامل پتروشیمی ممسنی در افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران ۱.۰۷ هزار میلیارد تومان و منابع مورد نیاز برای مشارکت کامل پتروشیمی کازرون در افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران ۱.۰۷ هزار میلیارد تومان است.

پس از انجام افزایش سرمایه شرکت های پتروشیمی ممسنی و کازرون، منابع جمع آوری شده جهت مشارکت در افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران مصرف خواهد شد و درصد مالکیت پتروشیمی ممسنی و کازرون در شرکت پتروشیمی گچساران (پس از ثبت افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران) به میزان مشارکت شرکت های اخیر در افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران بستگی دارد.  

 

بورس پرس

مطالب مرتبط

آخرین اخبار