پیش‌بینی تورم ۱۴۰۲ در پنج قاب

بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان‌ماه سال جاری، تورم سالانه در پایان امسال در خوشبینانه‌ترین حالت ۳۸.۹ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت ۴۱.۴ درصد خواهد بود.

به گزارش رصد روز، تورم یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد است. به طوریکه می‌تواند انگیزه فعالان اقتصادی و وضعیت رفاه اجتماعی را در یک کشور تحت تاثیر قرار دهد. به همین جهت پیش‌بینی این متغیر می‌تواند مسیر اقتصاد را به فعالان اقتصادی و آحاد جامعه نشان دهد و در تصمیم‌گیری‌های آن‌ها موثر باشد. از سوی دیگر این پیش‌بینی در اقتصاد ایران از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است. چراکه اقتصاد ایران سال‌هاست از تورم بالا رنج می‌برد و پیش‌بینی تورم آینده می‌تواند بر مناسبات میان فعالان اقتصادی در آینده سایه بیاندازد.

به همین سبب با توجه آخرین آمار منتشر شده از تورم در آبان ماه ۱۴۰۲ می‌توان در پنج سناریو تورم را در پایان سال جاری پیش‌بینی کرد.

طبق محاسبات انجام شده تورم سالانه در پایان ۱۴۰۳ در خوشبینانه‌ترین حالت ۳۸.۹ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت ۴۱.۴ درصد خواهد بود.

سناریو اول؛ بر اساس تورم ماهانه آبان‌ماه
در این سناریو فرض بر این است که اقتصاد تا پایان سال جاری با تورم ماهانه در آبان‌ماه امسال به مسیر خود ادامه بدهد. طبق آمارها تورم ماهانه در آبان‌ماه سال جاری معادل ۲.۱۳ درصد بوده که اگر این تورم تا پایان سال ادامه پیدا کند؛ در پایان سال ۱۴۰۳ تورم سالانه معادل ۴۰.۳ درصد و تورم نقطه به نقطه معادل ۳۱.۸ درصد به ثبت می‌رسد.

سناریو دوم؛ بر اساس میانگین ۸ ماهه منتهی به آبان ماه
در این سناریو فرض می‌شود اقتصاد با میانگین تورم از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان آبان ماه، مسیر خود را طی می‌کند. میانگین تورم در ۸ ماهه منتهی به آبان‌ماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد میانگین تورم ماهانه در این مدت معادل ۲.۴۳ درصد بوده است. در نتیجه با فرض طی شدن باقی سال با این تورم ماهانه، در پایان سال جاری تورم سالانه به ۴۰.۷ درصد و تورم نقطه ای به ۳۳.۴ درصد خواهد رسید.

سناریو سوم؛ بر اساس میانگین ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه
طبق این سناریو میانگین تورم ماهانه در یک سال منتهی به آبان ماه سال جاری معیار قرار گرفته است. با توجه محاسبات انجام شده میانگین تورم بر اساس این تعریف معادل ۲.۸ درصد ارزیابی شده است. اگر اقتصاد با این میانگین تورم باقی سال را به اتمام برساند می‌توان گفت تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۳ درصد خواهد رسید. همچنین با توجه به این فرض تورم نقطه‌ای در پایان امسال ۴۱.۲ درصد خواهد شد.

سناریو چهارم؛ بر اساس تورم ماهانه یک درصدی
این سناریو خوشبینانه‌ترین سناریویی است که می‌تواند تا انتهای سال جاری رخ دهد. در این سناریو فرض می‌شود تا پایان سال جاری میانگین افزایش قیمت‌ها در هر ماه یک درصد باشد. با این فرض خوشبینانه می‌توان گفت تورم سالانه در بهترین حالت در پایان سال جاری به ۳۸.۹ درصد رسیده و تورم نقطه‌ای در همین زمان در سطح ۲۶.۱ درصد قرار بگیرد.

سناریو پنجم؛ بر اساس میانگین تورم ماهانه از ابتدای دولت سیزدهم
این سناریو می‌تواند بدبینانه‌ترین حالت در میان گزینه‌های موجود باشد که بر طبق آن میانگین تورم ماهانه از ابتدای دولت سیزدهم تا آبان‌ماه سال جاری مبنای برآورد این سناریو قرار می‌گیرد. طبق محاسبات تورم مبنا در این سناریو معادل ۲.۹۷ درصد است. این تورم نشان می‌دهد از ابتدای دولت سیزدهم تا آبان ماه امسال به طور میانگین قیمت‌ کالاها و خدمات به اندازه ۲.۹۷ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این سناریو در پایان سال جاری تورم سالانه ۴۱.۴ درصد و تورم نقطه‌ای ۳۶.۲ درصد پیش‌بینی می‌شود. مجموع این سناریوها حاکی از آن است که تورم نقطه‌ای در پایان امسال در بازه میان ۲۶.۱ درصد تا ۳۶.۲ درصد و تورم سالانه در پایان ۱۴۰۲ در محدوده ۳۸.۹ درصد تا ۴۱.۴ درصد خواهد بود.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار