پیش بینی جایگاه ایران در تولید مس در پایان سال ۲۰۲۱

به گزارش اختصاصی رصد روز ، در سال ۲۰۲۰ کشور ایران با تولید ۲۷۹ هزار و ۳۳۰ تن کاتد رتبه نوزدهم تولید مس پالایش شده در دنیا  دارا بوده به طوری که سهم تولید مس ایران در دنیا در این سال ۱.۲ درصد بوده است همچنین در منطقه آسیا طی سال ۲۰۲۰ ایران رتبه هفتم تولید مس پالایش شده را دارا بود به طوری که سهم تولید مس ایران از این منطقه در این سال ۴.۰۲ درصد بوده است. در همین سال در بخش تولیدات ذوب یا آند کشور ایران با تولید بیش از ۳۵۱ هزار تن محصول رتبه ۵ آسیا و ۱۲ دنیا را در اختیار داشت. ۳.۱ درصد از تولید آسیا و ۱.۹ درصد از تولید دنیا در این محصول در اختیار کشورمان قرار داشت. همچنین در بخش تولیدات معدنی ( مس محتوی ) کشورمان با تولید بیش از ۳۱۴ هزار تن از این محصول سهم ۷.۴ درصدی  آسیا و ۱.۵ درصدی دنیا را در اختیار دارد. از حیث جایگاه تولید این محصول نیز رتیه ۴ آسیا و ۱۵ دنیا را در اختیار داشت . اما پیش بینی جایگاه ایران در تولید مس درسال ۲۰۲۱ با توجه به رقابت قابل توجهی که در این زمینه وجود دارد نشان میدهد که که علیرغم بهبود درصد تولید کاتد در آسیا و دنیا اما در بخش تولید آند با کاهش جایگاه در آسیا روبرو خواهیم شد.

آنچه که از وضعیت کنونی تولیدات کشور برمی آید می توان برآورد کرد که در پایان سال ۲۰۲۱ کشورمان در بخش تولید کاتد خواهد توانست با افزایش میزان تولید به حداقل ۳۰۲ هزار تن جایگاه خود را در آسیا از رتبه هفتم به ششم ارتقاء دهد همچنین سهم تولید ایران در این محصول به ۲.۱ درصد خواهد رسید.

در بخش تولیدات آند نیز اما وضعیت کمی متفاوت است. با در نظر گرفتن افزایش تولیدات در کشور با توجه به وضعیت فعلی کرونا کشورمان در پایان سال ۲۰۲۱ قادر به تولید ۳۵۹ هزار تن آند است که در اینصورت رتیه پنجم آسیا را از دست خواهد داد و به رتبه ششم تنزل پیدا می کند. همچنین سهم ۳.۱ درصدی سال ۲۰۲۰ به ۳ درصد کاهش پیدا خواهد کرد اما همچنان جایگاه ایزان در دنیا از این حیث محفوظ خواهد ماند.

پیش بینی جایگاه ایران در تولید مس درسال ۲۰۲۱ همچنین نشان میدهد که در بخش تولید مس محتوی کشورمان می تواند با تولید ۳۱۷ هزار تن رتبه ۴ آسیا و ۱۵ دنیا را همچنان در اختیار داشته باشد هرچند با این وضعیت سهم ایران از تولید این محصول در سال ۲۰۲۱ کاهش پیدا خواهد کرد و به ۷ درصد می رسد اما رتبه کشورمان از حیث تغییری نخواهد کرد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا