در معاملات تیر ماه، شاخص کل بورس تهران ۸.۸ درصد و شاخص کل هم‌وزن ۶.۲ درصد افت تراز داشتند. ارزش معاملات خرد که به طور متوسط در خرداد ماه ۸ هزار و ۹۹۵ میلیارد تومان بود؛ در تیر ماه امسال با افت ۳۰ درصدی به متوسط ۶ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومانی رسید. برآیند جریان پول حقیقی در تیرماه نیز منفی ۸ هزار و ۵۵۶ میلیارد تومان بوده که از فرار سهامداران حقیقی در تیر ماه حکایت دارد.

در معاملات مرداد ماه، شاخص کل بورس تهران ۲.۳ درصد و شاخص کل هم‌وزن ۵.۲ درصد افت تراز داشتند. ارزش معاملات خرد که به طور متوسط در تیرماه ۶ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان بود؛ در مرداد ماه امسال با افت ۳۲ درصدی به متوسط ۴ هزار و ۳۶۸ میلیارد تومانی رسید. برآیند جریان پول حقیقی در مردادماه نیز منفی ۷ هزار و ۲۰۳ میلیارد تومان بود.

در معاملات شهریور ماه بازار سهام تغییرات داشت و شاخص کل بورس تهران ۹.۴ درصد و شاخص کل هم‌وزن ۸.۸ درصد افزایش تراز داشتند. ارزش معاملات خرد که به طور متوسط در مرداد ماه ۴ هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان بود؛ در شهریور ماه امسال با رشد ۱۹ درصدی به متوسط ۵ هزار و ۲۲۲ میلیارد تومانی رسید. برآیند جریان پول حقیقی در شهریورماه نیز منفی ۲ هزار و ۸۴۸ میلیارد تومان بود.

تورنمنت صنایع بورسی در تابستان؛ صدرنشینی صنعت خرده‌ فروشی

تیرماه امسال تنها دو صنعت خرده فروشی و محصولات دارویی در بین ۳۰ صنعت بزرگ بورس تهران رشد تراز داشتند. در بین ۲۸ صنعت دیگری که بازدهی منفی به ثبت رساندند؛ ۱۰ صنعت ریزش کمتری به نسبت شاخص کل هم‌وزن به ثبت رساندند؛ ۵ صنعت از نظر بازدهی در بین شاخص ‌هم‌وزن و شاخص‌کل قرار گرفتند و ۱۳ صنعت دیگر بازدهی ضعیف‌تری نسبت به شاخص کل داشتند. در بین ۳۰ صنعت بزرگ بورس تهران، شاخص صنایع سایر مالی، رادیویی، خودرو و انبوه‌سازی در تیر ماه به ترتیب با ریزش ۱۹.۸ درصد، ۱۷ درصد، ۱۶ درصد و ۱۴.۲ درصد بیشترین افت تراز تیر ماه را تجربه کردند.

photo_۲۰۲۳-۰۹-۲۳_۱۵-۴۳-۴۰

در مردادماه تنها ۳ صنعت از ۳۰ صنعت بازدهی مثبتی داشتند. صنعت محصولات شیمایی در این میان با ۱.۸ درصد رشد تراز شاخص بیشترین بازدهی مرداد ماه را به ثبت رساند و پس از آن صنایع کاشی و سرامیک و زراعت، به ترتیب با ۱.۲ درصد و ۷ دهم درصد رشد، از صنایع رشدی مرداد ماه بودند. در میان ۲۷ صنعت ریزش بازار در مرداد ماه، ۸ صنعت عملکرد بهتری به نسبت شاخص کل داشتند. صنعت حمل و نقل با ۲۰.۵ درصد افت تراز شاخص بیشترین افت را در میان این ۳۰ صنعت داشت. صنعت اداره بازار‌های مالی با ۱۱.۱ درصد افت تراز شاخص دومین صنعت ریزش مرداد ماه بود. سومین جایگاه ریزش بازار در مرداد ماه نیز به صنعت خودرو و ساخت قطعات تعلق می‌گیرد که به عنوان یکی از صنایع راهبردی بازار در انتهای مرداد ماه حمایت شد تا شرایط و حال روز بازار از این وخیم‌تر نشود.

سود ناخالص “سهرمز” ۲ برابر شد

شهریور ماه امسال در بین ۳۰ صنعت بزرگ بورس تهران، شاخص ۱۳ صنعت بازدهی بیشتری به نسبت شاخص کل داشتند و شاخص ۱۴ صنعت نیز عملکرد ضعیف‌تری به نسبت بازدهی شاخص هم‌وزن به ثبت رساندند. در بین صنایعی که عملکرد بهتری در شهریور ماه داشتند؛ شاخص صنعت فرآورده‌های نفتی با رشد تراز ۲۱ درصدی بیشترین بازدهی را به ثبت رساند و پس از آن صنعت خودرو و ساخت قطعات با افزایش ۱۸.۲ درصدی تراز خود در رتبه دوم قرار گرفت و شاخص صنعت قند و شکر و صنعت انبوه‌سازی نیز به تریتب با رشد تراز ۱۷.۹ درصدی و ۱۷.۷ درصدی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. در بین ۱۴ صنعتی که بازدهی ضعیف‌تری به نسبت شاخص هم‌وزن بورس تهران داشتند؛ شاخص صنعت سرمایه‌گذاری‌ها با ۲.۸ درصد رشد به نسبت تراز انتهای مرداد، ضعیف‌ترین عملکرد را به ثبت رساند. پس از صنعت سرمایه‌گذاری‌ها، صنعت مواد و محصولات دارویی با ۳.۱ درصد رشد تراز و صنعت استخراج کانه‌های فلزی با ۳.۲ درصد بازدهی، کمترین رشد را در این ماه تجربه کردند.

با به پایان رسیدن تابستان امسال مشخص شد که در بین این ۳۰ صنعت، شاخص ۱۱ صنعت بازدهی بهتری را به نسبت ریزش ۲.۴ درصدی شاخص کل داشتند که در صدر آن‌ها دو صنعت خرده‌فروشی و قند و شکر به ترتیب با ۱۵.۶ درصد و ۱۰.۵ درصد رشد تراز شاخص قرار گرفتند. از سوی دیگر نیز ۱۷ صنعت عملکرد ضعیف‌تری به نسبت ریزش ۳.۳ درصدی شاخص هم‌وزن داشتند که صنایع حمل و نقل، سایر مالی و اطلاعات و ارتباطات به ترتیب با ریزش ۱۹.۵ درصدی، ۱۴.۹ درصدی و ۱۴.۷ درصدی بیشترین افت تراز شاخص را به ثبت رساندند.

تغییرات شاخص‌های صنایع بورسی و بازدهی این شاخص‌ها در سه‌ماهه دوم امسال حاکی از شرایط این فصل از بازار سهام بوده‌است. در بررسی بازدهی شاخص‌های سهامی، نکته قابل تأمل، امکان رشد شاخص صنایعی است که بازدهی متناسب با تغییرات ارزش بنیادی صنعت را نداشته‌اند. برخی دیگر از صنایعی که بیش از تغییرات چشم‌انداز‌ها و ارزش بنیادی شرکت‌هایشان رشد تراز شاخص تجربه کرده‌اند ممکن است با ریزش یا بازدهی اندک شاخص صنعتشان مواجه شوند.

photo_۲۰۲۳-۰۹-۲۳_۱۶-۴۱-۲۰