زیان خلق کنید و پاداش بگیرید!!!

کارگزاری بانک اقتصاد نوین تنها کارگزاری زیان ده بانکهای کشور/آقای بلگوری خداقوت

بررسی ها نشان می دهد که کارگزاری بانک اقتصاد نوین تنها کارگزاری زیان ده بانکهای کشور در سال گذشته بود و علیرغم این مسئله پاداش اعضای هیئت مدیره آن نسبت به سال 1401 با افزایش 50 درصدی همراه شده است.

به گزارش اختصاصی رصد روز، در گروه مالی بانک اقتصاد نوین ۱۵ شرکت مشاهده می شود که یکی از آنها کارگزاری بانک اقتصاد نوین است. این در حالیست که در ابتدا باید از مدیریت بانک اقتصاد نوین پرسید آیا شرایط مالی این بانک به گونه ای هست که تاب آوری نگهداری ۱۵ شرکت را داشته باشد با خیر؟

بیش از ۱۹ سال از فعالیت کارگزاری بانک اقتصاد نوین از شرکتهای وابسته به بانک اقتصاد نوین می گذرد. بانک اقتصادنوین در ۲۵ بهمن سال گذشته ۳۹.۹۸۰.۰۰۰ سهم معادل ۴۰ درصد از سهام این کارگزاری را از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط به شرکت توسعه غلات مصمم واگذار کرد.

رکوردی معکوس در سایه سوءمدیریت

کارگزاری بانک اقتصاد نوین که با سه عضو هیئت مدیره سال ۱۴۰۲ را به پایان برد!!! اکبر نجاحی را به عنوان ریاست هیئت مدیره خود در اختیار داشت و حمیدرضا عبدلی سمت نائب رئیسی را برای خود می دید و سکان هدایت این شرکت زیرمجموعه بانک اقتصاد نوین در دستان ارسلان محتشم امیری بود.

کارگزاری بانک اقتصاد نوین که سال ۱۴۰۱ را با سودسازی به پایان رسانده بود از هیچ یک از دستاوردهایش در سال گذشته نتواست دفاع کند تا ۱۴۰۲ برای این کارگزاری با ثبت زیان خالص ۸۷ میلیارد ریالی به پایان برسد. هرچند که خلق چنین زیانهایی با این ارقام در شبکه پولی مالی کشور خیلی دور از ذهن و غیرقابل جبران نیست اما خلق چنین نتیجه ای آن هم با توجه به کارنامه ۱۴۰۱ وقتی حساسیت ایجاد می کند که در کنار نتایج سایر کارگزاری بانکهای کشور قرار می گیرد.

بررسی ها نشان می دهد که تنها کارگزاری زیان ده بانکهای کشور در سال ۱۴۰۲ کارگزاری بانک اقتصاد نوین بود که باید آن را ثمره سوءمدیریت ارزیابی کرد. حرکت از سود به سمت زیان و همزمان واگذاری ۴۰ درصد سهام کارگزاری پیام های روشن و پنهان زیادی دارد که قطعاً می توان از مدیریت بانک اقتصاد نوین خواست تا آن را ترجمه کند!!!

بررسی نتایج بانک اقتصاد نوین در سال ۱۴۰۲ ومقایسه آن با سال ۱۴۰۱ ؛

سال ۱۴۰۲

مقدار (میلیون ریال) سال ۱۴۰۱ مقدار(میلیون ریال)
زیان عملیاتی ۷۷.۹۹۸ سود عملیاتی

۱۴.۱۵۰

زیان خالص

۸۷.۰۵۱ سود خالص ۶۵.۵۵۳
زیان انباشته ۸۰.۲۷۱ سود انباشته

۵۸.۵۸۱

 

افزایش ۵۰ درصدی پاداش هیئت مدیره علیرغم خلق زیان!!!

سایر نتایج حاکی از آنست که علیرغم زیان آفرینی کارگزاری بانک اقتصاد نوین در سال گذشته پاداش اعضای هیئت مدیره آن با افزایش ۵۰ درصدی همراه بوده و از ۱ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ به ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است.

در گزارشات بعدی در خصوص عملکرد سایر شرکتهای بانک اقتصاد نوین خواهیم نوشت.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

منبع : رصد روز

مطالب مرتبط

آخرین اخبار