کاهش ۱۶۰۰ میلیاردی تراز بانک سینا / کاهش چشم گیر درآمد تسهیلات اعطایی

بانک سینا در گزارش ماهانه تیر ماه کاهش تراز 1600 میلیارد ریالی را نشان می دهد این در حالیست که درآمد تسهیلات اعطایی بانک نیز با کاهش هزار و 500 میلیارد ریالی روبروست

به گزارش اختصاصی رصد روز ، ۵ مرداد ۱۴۰۰ گزارش ماهانه بانک سینا در دسترش قرار گرفت گزارشی که نگرانی های زیادی را به سبب کاهش قابل توجه درآمدها داشت. کاهش درآمد بانک سینا در شرایطی رقم می خورد که در صورتهای مالی ۳ ماهه ۱۴۰۰ اوضاع در بانک مساعد دیده می شود اما برای دومین بار طی ۴ ماهه ۱۴۰۰ شاهد کاهش درآمدهای بانک سینا هستیم. این موضوع باعث شد تا کاهش تراز این بانک نیز رقم قابل توجهی داشته باشد.

این بانک در تیرماه ۳ هزار و ۵۷۹ میلیارد ریال درآمد از محل تسهیلات اعطایی داشت و در مقابل نیز ۳ هزار و ۱۸ میلیارد ریال سود سپرده پرداخت کرد که نشان از تراز ۵۶۱ میلیارد و ۱۴۳ میلیون ریالی آن دارد.

اما مقایسه این وضعیت با خردادماه روایت متفاوتی دارد. خرداد ماه ۵ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال درآمد تسهیلات اعطایی در این بانک شناسایی شد و در مقابل نیز ۲ هزار و ۹۸۹ میلیارد ریال سود سپرده پرداخت شد تا تراز قابل توجه ۲ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومانی ثبت شود.

حالا با کنار هم قرار دادن تراز تیر و خرداد می توان مشاهده کرد که هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از تراز بانک سینا کاسته شده که این موضوع می تواند جای تأمل داشته باشد.

دو موضوع در این گزارش ماهانه بانم سینا مورد توجه است اول اینکه کاهش درآمد تسهیلات اعطایی در این گزارش خیلی به چشم می آید و دوم کاهش تراز ۱۶۰۰ میلیارد ریالی نسبت به خرداد ماه توجه ها را جلب می کند. گفتنی است در پایان سه ماهه ۱۴۰۰ بانک سینا موفق شد هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال سود خالص شناسایی کند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط