کاهش ۱۸۰۰۰ تنی تولید در پتروشیمی اروند

این شرکت در فروردین 1400 موفق به تولید 193 هزار و 113 تن محصول شد که این مقدار در اردیبهشت ماه به 175 هزار و 118 تن کاهش پیدا کرد. 

به گزارش اختصاصی رصد روز ، شرکت پتروشیمی اروند که در فروردین ۱۴۰۰ در سازمان بورس ثبت شد طبق گزارشات مالی منتهی به پایان اسفند سال ۹۹ سود خالص ۳۴ هزار ۲۴۳ میلیارد ریالی را به ثبت رساند. این شرکت پتروشیمی که با نماد اروند قرار است به زودی کار خود را در بازار سرمایه آغاز کند طی سال مالی قبل سرمایه اش را از ۴ هزار میلیارد ریال به ۱۲ هزار میلیارد ریال افزایش داده است اما در عین حال در سال جدید فعلا آمار قابل قبولی ارائه نداده است.

این شرکت در فروردین ۱۴۰۰ موفق به تولید ۱۹۳ هزار و ۱۱۳ تن محصول شد که این مقدار در اردیبهشت ماه به ۱۷۵ هزار و ۱۱۸ تن کاهش پیدا کرد.

کاهش ۱۸ هزار تنی تولید در این پتروشیمی در شرایطی رخ می دهد که در پایان سال ۹۹ این شرکت موفق به تولید ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۳۴۵ تن محصول شده بود و بیشترین میزان تولید آن نیز مربوط به نمک با ۹۲۱ هزار و ۸۷۴ تن بود و کمترین آن نیز با ۵۹۷ تن به آب ژاول اختصاص داشت.

 

مطالب مرتبط