کسری بودجه دولت با بازار سرمایه چه می‌کند؟

به گزارش رصد روز، افشین جاوید، مدیر دپارتمان بازار سرمایه اندیشکده کسب و کار دانشگاه صنعتی شریف در تازه‌ترین برنامه دورهمی بورسی فردای اقتصاد به تشریح آثار کسری بودجه ساختاری بر بازار سرمایه پرداخت. افشین جاوید، مدیر دپارتمان بازار سرمایه...

به گزارش رصد روز، افشین جاوید، مدیر دپارتمان بازار سرمایه اندیشکده کسب و کار دانشگاه صنعتی شریف در تازه‌ترین برنامه دورهمی بورسی فردای اقتصاد به تشریح آثار کسری بودجه ساختاری بر بازار سرمایه پرداخت.

افشین جاوید، مدیر دپارتمان بازار سرمایه اندیشکده کسب و کار دانشگاه صنعتی شریف:
کسری بودجه ساختاری مهمترین متهم افزایش قیمت مسکن طی سال‌های اخیر و البته چالش‌های بازار سرمایه است.

بررسی‌ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حکایت از ۸۳۰ همت کسری بودجه ساختاری دارد که رشد ۴۸ درصدی را نشان می‌دهد. نسبت کسری بودجه ساختاری ۱۴۰۲ به نقدینگی نیز ۱۳ درصد برآورد می‌شود.

این کسری بودجه ساختاری است که به طرق مختلف همچون افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، عوارض صادراتی، مالیات و فروش اوراق بر بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود.

منبع: فردای اقتصاد

مطالب مرتبط

آخرین اخبار