کمترین میزان مطالبات غیرجاری نظام بانکی در بانک ایران زمین

به گزارش اختصاصی رصد روز ، مسئله مطالبات غیرجاری در نظام بانکی همچنان مسئله ایست که از منابع بانکی قربانی می گیرد زیرا میزان وصول این مطالبات به درستی قابل برآورد نیست. از طرف دیگر بحث تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی بخشی از این نوع مطالبات ...

به گزارش اختصاصی رصد روز ، مسئله مطالبات غیرجاری در نظام بانکی همچنان مسئله ایست که از منابع بانکی قربانی می گیرد زیرا میزان وصول این مطالبات به درستی قابل برآورد نیست. از طرف دیگر بحث تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی بخشی از این نوع مطالبات را شامل می شود. در حال حاضر دولت بزرگترین بدهکار نظام بانکی کشور است و میزان مطالبات بانک مرکزی از دولت به بیش از ۲۰۳ هزار میلیارد تومان می رسد.

کمترین میزان مطالبات غیرجاری نظام بانکی در بانک ایران زمین

 

بررسیها نشان میدهد که در پایان سال قبل میزان مطالبات غیرجاری بانکها ۱۶۳ هزار میلیارد تومان بود که این مسئله معادل ۱۱.۲ درصد کل تسهیلات پرداخت شده است که رقم قابل توجهی را شامل می شود.

در عین حال انتشار صورتهای مالی بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی در پایان سال قبل نشان می دهد که بانک ایران زمین در پایان سال قبل ۷۱۸ میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومان مطالبات غیرجاری داشت که این مقدار کمترین میزان مطالبات غیرجاری نظام بانکی در پایان سال قبل است. این رقم که معادل ۰.۴ درصد کل مطالبات غیرجاری بانکهای کشور است مدیریت منابع مالی و پرهیز از پذیرش ارائه تسهیلات پر ریسک را نشان میدهد که به خودی خود می تواند ذخیره خوبی برای برخورداری یکسان همه سپرده گذاران از تسهیلات آن باشد.

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار