یک میلیون و ۸۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر می شود

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت سال آینده می تواند تا یک میلیون و هشتصد و پنجاره هزار میلیارد ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) را منتشر کند. به گزارش رصد روز، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمی...

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت سال آینده می تواند تا یک میلیون و هشتصد و پنجاره هزار میلیارد ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) را منتشر کند.

به گزارش رصد روز، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) را منتشر کند.

اسناد خزانه اسلامی منتشره با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۵ به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی بابت تادیه مطالبات واگذار می‌شود. بازپرداخت سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره ۸ و ۹ این قانون پیش بینی و قابل پرداخت است.

تخصیص اسناد و منابع حاصل از این بند با رعایت ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۵۱ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافقت نامه متبادله با این سازمان هزینه می‌شود.

مطالب مرتبط