۱۳ فروند از هواپیماهای خریداری شده در دولت قبل از کار افتاده است

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هواپیماهای خریداری شده در جریان توافق هسته ای در دولت قبل یک سال بیشتر کار نکرده اند، گفت:این هواپیماها با آب و هوای ایران ناسازگار بودند، از این رو در حال حاضر ۱۳ فروند از این هواپیماه...

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هواپیماهای خریداری شده در جریان توافق هسته ای در دولت قبل یک سال بیشتر کار نکرده اند، گفت:این هواپیماها با آب و هوای ایران ناسازگار بودند، از این رو در حال حاضر ۱۳ فروند از این هواپیماها در پارکینگ ها و آشیانه ها هستند. به گزارش رصد روز، محمد حسن آصفری  با اشاره به تمرکز بر ظرفیت ها داخلی در رونق اقتصادی بیان کرد: بنده معتقدم ما هر جا که متکی بر توان داخلی مان بودیم، برده ایم و هر جا که امید بر بیگانگان داشته ایم، باخته ایم.

وی با ذکر مثالی در این بخش اظهارکرد: در جریان خریداری چندین فروند هواپیما پیرو توافق هسته ایران با گروه ۱+۵  در دولت قبل، به اصطلاح مسئولین وقت برای این موضوع فرش قرمز پهن کردند، این در حالی است که تمام ۱۶ فروند هواپیمای خریداری شده، در پارکینگ هواپیماها خوابیده است.

نماینده مردم اراک با بیان اینکه متاسفانه این هواپیماهای خریداری شده یک سال بیشتر کار نکرده اند، ادامه داد: این هواپیماها با آب و هوای ایران ناسازگار بودند، از این رو در حال حاضر ۱۳ فروند از این هواپیماها در پارکینگ ها و آشیانه های هما خوابیده است.

وی تاکید کرد: امروز باید آقایانی که زمانی به دنبال خریداری این هواپیماها بودند و خیلی برای آن سر و دست می شکاندند و مدال افتخار برای این پیروزی به گردن می انداختند بیایند و پاسخگو باشند.

آصفری با بیان اینکه منابعی که در این بخش هزینه شده منابع سنگینی بوده است، تصریح کرد: بنابراین اتکا به خارج ما را به این نتایج رسانده است و باید همواره تاکید بر توان داخلی داشته باشیم.

منبع: خانه ملت

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط