به گزارش رصد روز، او ادامه داد: هریک از این ۳ بخش را باید از هم تفکیک کنیم و دلایل ایجاد ایستایی و راه‌حل‌‌‌‌‌‌‌‌های آن را جدا بررسی کنیم. رضوانی‌‌‌‌‌‌‌‌فر تصریح کرد: بخشی از ایستایی کالا که مربوط به قبل از اظهار به گمرک است، در این شرایط، کالاها توسط تجار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وارد مناطق ویژه و آزاد و محوطه‌‌‌‌‌‌‌‌های بندری می‌شود، چون هنوز به گمرک اظهار نشده‌است هیچ بخش از تشریفات گمرکی رسما آغاز نمی‌شود. یکی دیگر از دلایل ایستایی کالا مربوط به بخشی است که به گمرک اظهار شده‌است و در مراحل یکی از تشریفات گمرکی از جمله ارزیابی، استعلام‌های و در انتظار تخصیص ارز و تامین ارز است.  به گفته او، بخش سوم، زمانیست که کالا از تمام مراحل عبور کرده و تشریفات گمرکی آن به اتمام رسیده است و در مرحله صندوق یا اصطلاحا آماده برای ترخیص است.  وی درخصوص دلایل ایستایی کالا در بخش اول گفت: تولیدکننده کالا را وارد کرده است اما بدون ثبت‌سفارش این کار انجام شد، یا تاریخ ثبت‌سفارش گذشته یا به اصلاح و ویرایش نیاز دارد و برخی دیگر هم چون صاحب‌کالا به دلیل عدم‌پرداخت پول به‌فروشنده، اسناد حمل را از فروشنده دریافت نکرده است و طبیعتا قادر به اظهار کالا به گمرک نیست، چون مبنای اظهار کالا به گمرک داشتن اسناد حمل و ارائه آن از سوی صاحب‌کالا است.

رضوانی‌‌‌‌‌‌‌‌فر ضمن برشمردن دلایل ایستایی کالا در بخش دوم، افزود: تعلل یا تاخیر در ارائه پاسخگویی به استعلام‌های گمرکی و تخصیص و تامین ارز است که بخش قابل‌توجهی از ایستایی کالا مربوط به عدم‌تخصیص و تامین ارز است. رئیس‌کل گمرک ایران درخصوص ایستایی کالا در بخش سوم، گفت: در این بخش همه عملیات گمرکی به اتمام رسیده است ولی صاحب‌کالا به دلایلی از جمله پرداخت‌نکردن حقوق و عوارض یا موضوعاتی مربوط به سیاست و کنترل بازار و اصلاح و تغییر قیمت یا هر مقوله دیگری اظهارنامه را از مرحله صندوق خارج نمی‌کند. او با اشاره به اینکه ۷۰‌درصد از ایستایی کالا مربوط به تخصیص و تامین ارز است، گفت: ۱۵‌درصد هم در انتظار یکی از تشریفات گمرکی است از جمله تکمیل اسناد برای ترخیص و ۱۵‌درصد هم مربوط به تعلل صاحب‌کالا است.

رضوانی‌‌‌‌‌‌‌‌فر ادامه داد: بنابراین برای بررسی ایستایی کالا باید این ۳ بخش را از هم تفکیک، آمار و ارقام آن را از هم جدا کنیم و راه‌‌‌‌‌‌‌‌حل‌های آن‌هم با یکدیگر متفاوت است.  رئیس‌کل گمرک با اشاره به دو دستاورد جدید گمرک، گفت: در مهرماه از سامانه جدید امور گمرکی و همچنین کارنامه عملکرد فعالان اقتصادی رونمایی خواهد شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبر‌‌گزاری تسنیم، محمد رضوانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فر در حاشیه مراسم آشکارسازهای کامیونی و چمدانی که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، از رونمایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید گمرکی در مهرماه سال‌جاری خبر داد. به گفته رضوانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فر، هم‌اکنون سامانه جدید گمرک با همکاری وزارت دفاع آماده شده و طی هفته‌های آتی با حضور وزیر اقتصاد رونمایی خواهد شد. او گفت: یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده توسط گمرک تهیه کارنامه عملکرد گمرکی فعالان بزرگ اقتصادی است.