۳۹۴.۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد; اعطای ۴۶۳.۰۰۰ فقره تسهیلات در بانک ملت در نیمه اول امسال

بانک ملت با هدف کمک به رونق تولید و اشتغال و همچنین رفع نیازهای مردم در بخش های مختلف شامل تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، جهش مسکن و ...، حدود 463 هزار فقره در نیمه اول سال جاری پرداخت کرد.

به گزارش رصد روز، به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک با هدایت صحیح و نظارت موثر بر مصرف تسهیلات، در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲، ۴۶۲ هزار و ۷۷۳ فقره تسهیلات به مبلغ ۳.۹۳۵.۵۲۰ میلیارد ریال به متقاضیان اعطا کرد.

بر اساس این گزارش، در دو فصل ابتدای سال جاری، مبلغ ۳۱.۸۳۰ میلیارد ریال تسهیلات به طرح های موضوع سفرهای استانی ریاست جمهوری اختصاص داده شده است.
صدور ۵۲.۹۲۸ فقره ضمانتنامه ریالی به مبلغ ۶۵۵.۸۸۶ میلیارد ریال و گشایش ۴.۹۴۸ فقره اعتبار اسنادی داخلی به مبلغ ۹۱۰.۳۶۳ میلیارد ریال از دیگر فعالیت های بانک ملت در بخش اعتباری در نیمه اول امسال است.
این گزارش حاکی است، در نیمه اول امسال حدود ۲۳ هزار فقره از تسهیلات بانک ملت در بستر فرابانک و به صورت غیرحضوری پرداخته شده که مبلغ تسهیلات اعطایی از این طریق، رقمی بالغ بر ۲۳.۵۱۶ میلیارد ریال بوده است.
بر این اساس، از مجموع تسهیلات پرداختی از بستر فرابانک ملت در دو فصل ابتدایی سال ۱۴۰۲، حدود ۱۰.۹۱۵ میلیارد ریال آن در قالب ۵.۵۵۲ فقره تسهیلات، به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری اختصاص داشته است.

مطالب مرتبط