۴۴ روز غیبت شستا چه اثری بر بازار بورس گذاشت؟

در این میان، بررسی وضعیت داد و ستد شستا نشان می دهد با افت 19 درصدی در محدوده 2900 تومان بازگشایی شد و بعد از جابجایی بیش از 230 میلیون سهم با مشارکت 41 درصدی حقوقی ها در نهایت 411.1 میلیون سهم به قیمت 29520 ریالی معامله شد که با صف خرید ...

به گزراش رصد روز ، نتیجه حضور شستا بعد ۴۴ غیبت از تابلو با افت ۱۷.۸ درصدی قیمت سهام، صف خرید ۱۰۴.۵ میلیونی، فروش ۲۷ هزار و ۲۵۹ سهامدار حقیقی و حقوقی و اثر منفی ۱۳ هزار واحدی بر شاخص همراه شد.

معاملات چهارمین روز این هفته بازار سهام در ادامه روند سه روز اخیر با فضایی مثبت آغاز به کار کرد بطوری که با گذشت یک ساعت از آغاز معاملات، موفق به بازپس گیری کانال ۱.۳ میلیون واحدی شد.

اما بازگشایی نماد سرمایه گذاری تامین اجتماعی بعد از ۴۴ روز غیبت از تابلو، بدون محدودیت نوسان منجر به اثر منفی ۱۳ هزار و ۴۹۹ واحدی به تنهایی بر شاخص بورس شد تا در نهایت نماگر بازار با از دست دادن کانال ۱.۳ میلیونی و رشد ۲۳ هزار و ۱۰۸ واحدی در کانال یک میلیون و ۲۹۶ هزارتایی به معاملات روزانه پایان داد.

در این میان، بررسی وضعیت داد و ستد شستا نشان می دهد با افت ۱۹ درصدی در محدوده ۲۹۰۰ تومان بازگشایی شد و بعد از جابجایی بیش از ۲۳۰ میلیون سهم با مشارکت ۴۱ درصدی حقوقی ها در نهایت ۴۱۱.۱ میلیون سهم به قیمت ۲۹۵۲۰ ریالی معامله شد که با صف خرید ۱۰۴.۵ میلیونی و افت ۱۷.۸ درصدی همراه بود .

در این رویداد ۴۴ هزار و ۱۱۷ سهامدار، اقدام به خرید کردند که از این تعداد ۴۴ هزار و ۷۴ نفر حقیقی و ۴۳ حقوقی مشارکت داشتند و ۲۷ هزار و ۲۵۹ سهامدار هم مبادرت به فروش کردند که سهم حقیقی ها ۲۷ هزار و ۱۶۴ و ۹۵ نفر نیز حقوقی بودند.

 

 

بورس پرس

مطالب مرتبط

آخرین اخبار