۷ صندلی برای ۳ نفر در بانک آینده + سند

محمد فطانت فرد مدیرعامل این بانک به همراه حسین مجاهدی ، علی اکبر عابدینی ، علی سعیدی و شعبان مرادی هیئت مدیره این بانک تشکیل می دهند. در این میان حسین مجاهدی ، علی سعیدی و شعبان مرادی بصورت همزمان در شرکتهای دیگری نیز عضو هیئت مدیره هستند...

به گزارش اختصاصی رصد روز ، وضعیت نگران کننده بانک آینده که مدیریت آن را محمد فطانت فرد برعهده دارد در صورتهای مالی پایان سال ۹۸ این بانک نمود بیشتری پیدا کرد و حالا سؤالات و ابهامات پیرامون آن بیشتر خواهد بود. در این میان نقش اعضای هیئت مدیره و تصمیمات آنها در روند حرکتی بانک تأثیرات بسزایی خواهد داشت. اما از هیئت مدیره بانکی که با زیان بیش از ۱۳۲ هزار میلیاردی روبروست انتظار می رود که با تمرکز بیشتری روی مسائل جاری بانک کار کنند. اعضای هیئت مدیره بانک آینده در شرایط فعلی بانک باید از تمام تلاش خود برای حل مشکلات موجود در بانک استفاده کنند اما بررسیها در مورد هیئت مدیره بانک بانک آینده حاوی مسائلی است که می توان در موردش تصمیم گیری کرد.

محمد فطانت فرد مدیرعامل این بانک به همراه حسین مجاهدی ، علی اکبر عابدینی ، علی سعیدی و شعبان مرادی هیئت مدیره این بانک تشکیل می دهند. در این میان حسین مجاهدی ، علی سعیدی و شعبان مرادی بصورت همزمان در شرکتهای دیگری نیز عضو هیئت مدیره هستند. از حیث تعداد صندلی هایی که این اعضا در سایر شرکتها و سازمانها در اختیار دارند نام علی سعیدی و شعبان مرادی به واسطه مسئولیتهایی که در شرکتهای مختلف دارند بیش از همه جلب توجه می کند.

عضویت سه تن از اعضای هیئت مدیره در شرکتهای متعدد

 

حسین مجاهدی ریاست هیئت مدیره سنجش امید آینده را در اختیار دارد.

 

اعضای هیئت مدیره بانک آینده محمد فطانت فرد

 

علی سعیدی علاوه بر اینکه در هیئت مدیره سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان دیده می شود در شرکت بورس کالای ایران حضور دارد و ذر تأمین سرمایه نوین نیز رئیس هیئت مدیره است.

 

اعضای هیئت مدیره بانک آینده محمد فطانت فرد اعضای هیئت مدیره بانک آینده محمد فطانت فرد اعضای هیئت مدیره بانک آینده محمد فطانت فرد

 

شعبان مرادی در شرکت ترینا داروی هزاره سوم ریاست هیئت مدیره را مال خود می بیند و همزمان رئیس هیئت مدیره شرکت نیروگاهی فولاد دناست. مرادی در توسعه سرمایه رفاه نیز نائب رئیسی هیئت مدیره را در اختیار دارد.

 

اعضای هیئت مدیره بانک آینده محمد فطانت فرد اعضای هیئت مدیره بانک آینده محمد فطانت فرد

 

توجه به این نکته ضروریست که تبصره ی ۶ ماده ی ۴ دستورالعمل حاکمیتی شرکتی بیان می کند:
اعضای موظف هیات مدیره نمیتوانند در شرکتی دیگر، مدیرعامل یا عضو موظف هیات مدیره باشند. هیچ یک ازاعضای هیات مدیره نباید اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از ۳ شرکت به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره انتخاب شوند. اعضای هیات مدیره باید در این خصوص، اقرار نامهای را نیز به کمیته انتصابات ارائه نمایند.

آیا برای بانکی که با ۸ میلیارد سهم در بازار بورس فعالیت می کند و وضعیت جالبی ندارد مشغول بودن این اعضا آن هم در این حجم در سایر سازمانها و شرکتها نمی تواند چالشهای جدیدی خلق کند؟

 

بیشتر بخوانید:

تبلیغات ۱۸۲ میلیاردی بانک آینده با زیان ۱۳۲ هزار میلیاردی

سودسازی حبابی بانک آینده در بورس + سند

 

مطالب مرتبط