خروج بیش از ۱۰ میلیارد و ۱۸۳ میلیون دلار از شبکه بانکی کشور

پرداخت سود سپرده در بانکهای کشور به واسطه سوءمدیریت در کنترل تورم، سوء اثر تحریمها در جذب سرمایه گذار و ایجاد چرخه نقدینگی و گردش مالی در شبکه پولی مالی با همه تبعاتی که برای بانکها به همراه دارد اما همچنان در جریان است و بر این اساس کشورمان در بین ۱۰ کشور نخست به واسطه نرخ سود سپرده ها قرار دارد.

به گزارش اختصاصی رصد روز، بررسی ها نشان میدهد که بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری در سال قبل ۳۰۷ هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان درآمد تسهیلاتی داشتند و  که در این میان بانکهای ملت و سرمایه با درآمد ۶۶۰.۵۲۳ و ۴.۱۱۷ میلیارد ریال به ترتیب بیشترین و کمترین درآمد تسهیلاتی بانکهای خصوصی کشور را به خود اختصاص دادند.

بیشترین سود سپرده ها نیز در بانکهای آینده و ملت با ۴۷۷.۰۷۳ و ۳۶۱.۲۳۰ میلیارد ریال دیده می شود. اما تفاوت عمده این پرداخت ها به تراز بانکها مربوط می شود. گفتنی است منفی ترین تراز سود و زیان درآمد تسهیلاتی و سود سپرده ها در بانک آینده با منفی ۴۱۳ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال دیده می شود و بهترین عملکرد از این جهت در اختیار بانک ملت با مثبت ۲۹۹.۲۹۳ میلیارد ریال قرار دارد.

جدول درآمد تسهیلاتی و سود سپرده مؤسسات اعتباری و بانکهای خصوصی در پایان سال قبل(ارقام به میلیارد ریال است)

نام بانک یا مؤسسه اعتباری

درآمد تسهیلات سود سپرده ها

تراز

ملت

۶۶۰.۵۲۳ ۳۶۱.۲۳۰ ۲۹۹.۲۹۳
تجارت ۴۳۰.۲۷۲ ۳۱۳.۷۳۶

۱۱۶.۵۳۶

صادرات

۴۱۰.۹۶۶ ۳۲۴.۷۶۴ ۸۶.۲۰۲
پاسارگاد ۳۲۰.۳۶۱ ۲۶۴.۷۶۸

۵۵.۵۹۳

رفاه

۲۱۴.۱۵۸ ۱۹۱.۹۲۶ ۲۲.۲۳۲
اقتصاد نوین ۲۱۱.۴۷۳ ۱۷۱.۰۸۶

۴۰.۳۸۷

شهر

۱۴۸.۸۳۱ ۱۵۹.۸۵۶ (۱۱.۰۲۵)
پارسیان ۱۱۶.۱۶۳ ۱۹۲.۵۳۹

(۷۶.۳۷۶)

سامان

۱۰۷.۴۰۱ ۸۸.۹۷۵ ۱۸.۴۲۶

کارآفرین

۶۶.۷۳۹ ۴۸.۳۶۲

۱۸.۳۷۷

گردشگری ۶۴.۸۰۰ ۱۱۸.۷۲۴

(۵۳.۹۲۹)

آینده

۶۳.۶۱۳ ۴۷۷.۰۷۳ (۴۱۳.۴۶۰)
سینا ۵۸.۹۱۱ ۳۸.۰۰۳

۲۰.۹۰۸

خاورمیانه

۵۳.۳۷۳ ۳۵.۴۶۸ ۱۷.۹۰۵
ملل ۴۸.۱۱۵ ۵۳.۴۷۴

(۵.۳۵۹)

پست بانک

۳۹.۸۴۱ ۱۴.۶۱۱ ۲۵.۲۳۰
رسالت ۲۳.۲۲۳ ۰

۲۳.۲۲۳

دی

۱۹.۰۴۱ ۷۲.۸۵۳ (۵۳.۸۱۲)
ایران زمین ۱۵.۳۱۸ ۹۷.۶۹۵

(۸۲.۳۷۷)

سرمایه

۴.۱۱۷ ۳۰.۰۳۶ (۲۵.۹۱۹)
جمع ۳.۰۷۷.۲۳۹ ۳.۰۵۵.۱۷۹

۷۲۲.۲۵۷

با این حساب مشخص می شود که در سال قبل ۳ میلیون و ۵۵ هزار و ۱۷۹ میلیارد ریال به سپرده های بانکی سود پرداخت شده و در مقابل درآمد شبکه بانکی خصوصی کشوز از محل تسهیلات ۳ میلیون و ۷۷ هزار و ۲۳۹ میلیارد ریال بود. به عبارت دیگر این مقدار سود پرداخت شده معادل ۱۰ میلیارد و ۱۸۳ میلیون دلار با دلار ۳۰ هزار تومانی است. گفتنی است نرخ سود سپرده بانکها در سال قبل به طور میانگین ۱۸ درصد بود.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا