سودسازی یا سودسازی بانک ایران زمین در بازار سرمایه / اتفاقاتی که صورتهای مالی تأئید نمی کنند

زیان انباشته و خالص بانک طی چند وقت گذشته همیشه رو به افزایش بوده و حتی در آخرین صورتهای مالی منتهی به شهریور ماه زیان هر سهم بانک ایران زمین 169 درصد افزایش پیدا کرده اما در مقابل در بازار سرمایه شاهدیم که سودی چند درصدی توسط نماد متعلق ...

به گزارش اختصاصی رصد روز ، حال بانک ایران زمین خوب نیست این موضوع به راحتی از صورتهای مالی بانک قابل دریافت است. زیان انباشته بانک ایران زمین طی شش ماه ۴۷ درصد افزایش داشته و در این میان کفایت سرمایه بانک هم حال و روز بدی دارد. وضعیت نماد وزمین در بازار سرمایه حکایت از سودسازی در این بازار دارد. صورتهای مالی شش ماهه بانک هیچ جای دفاعی ندارد تنها زیان خالص این بانک طی یکسال ۱۶۹ درصد افزایش پیدا کرده و عبدالمجید پورسعید خود را در برابر انبوهی از مسائل خرد و کلان مالی در این بانک می بیند. نسبت قیمت به سود آوری منفی ، EPS  منفی ، رتبه پائین نماد وزمین در سودآوری در گروه بانکی همه و همه مؤید این موضوع است که تحقق سود بیش از ۲۶۶ درصدی نماد وزمین بیشتر به یک صحنه سازی شباهت دارد.

از این موضوع تنها یک نتیجه قابل برداشت است و آن اینکه بانک ایران زمین با آمارهای غیرقابل قبول هرگز نمی باید در بورس چنین نتیجه ای را حاصل می کرد و این مسئله بدون شک اما و اگرهای زیادی را برمی دارد. زیان انباشته و خالص بانک طی چند وقت گذشته همیشه رو به افزایش بوده و حتی در آخرین صورتهای مالی منتهی به شهریور ماه زیان هر سهم بانک ایران زمین ۱۶۹ درصد افزایش پیدا کرده اما در مقابل در بازار سرمایه شاهدیم که سودی چند درصدی توسط نماد متعلق به این بانک ایجاد می شود.

برای چنین مسئله ای تنها می توان گفت که اگر سهامداران حقوقی بانک قادر هستند که در بازار سرمایه چنین اتفاقی را رقم بزنند ایکاش کمی از این پتانسیل را برای رفع چالشهای موجود بانک استفاده کنند زیرا با وضعیت فعلی هم باید نگران سپرده گذاران بانک بود و هم آینده بانک و تصمیمات مدیریتی عبدالمجید پورسعید هم کارساز وجوابگو برای بانک نبوده است. سهامداران خرد بانک حق دارند از مدیران فعلی توضیح بخواهند که چه علتی در بازار سرمایه امکان چنین سودی را فراهم کرده در حالیکه این مسئله در صورتهای مالی بانک اصلا ملموس نیست؟ در این باره انتظار پاسخ شفاف و صادقانه کف انتظاریست که می توان داشت.

 

بیشتر بخوانید: 

بانک ایران زمین به روزهای سخت نزدیکتر شد

عملکرد ضعیف عبدالمجید پورسعید در بانک ایران زمین

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط